Tampereen teknillinen lukio

Kohteesta TekluWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämä artikkeli kertoo lukiosta. Lukion rakennuksesta on erillinen artikkeli
Teklun logo

Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka (Matek) sekä niiden luova soveltaminen. Lukion koulutus antaa laajan yleissivistyksen ja hyvät edellytykset jatko-opintoihin huomioiden erityisesti tekniikan alat.

Tampereen teknillisen lukion esittely

Mikä?

Visio
Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä niiden luova soveltaminen.

Toiminta-ajatus
Tampereen teknillinen lukio antaa laajan yleissivistyksen ja hyvät edellytykset jatko-opintoihin huomioiden erityisesti tekniikan alat.

Arvot

Kehittävä
Tampereen teknillinen lukio kehittää aktiivisesti opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Kumppaneina ovat Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, lukiot ja muut toisen asteen oppilaitokset sekä korkeakoulut ja yliopistot.

Vastuullinen
Vastuullisuus ilmenee vastuuna opiskelijoista ja opiskelijoiden vastuuna itsestään ja ympäristöstään. Se on toimivaa opetusta, ryhmänohjausta, opinto-ohjausta ja opiskelijahuoltoa sen eri muodoissa. Nivelvaiheessa ollaan yhteydessä perusopetuksen toimijoihin.

Kannustava
Teknillinen lukio rohkaisee opiskelijaa kehittämään vahvuuksiaan sekä kokeilemaan uutta. Lukiossa korostetaan myös kriittisen ja itsenäisen ajattelun merkitystä sekä tuetaan luovuutta ja tiedonhankintataitoja, aktiivista kansalaisuutta sekä yrittäjyyttä.

Milloin?

Tampereen teknillisen lukion uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön opintonsa aloittavien koulutuksessa 1.8.2012. Teknillinen lukio toimii uusissa tiloissa 1.8.2014 alkaen.

Minne?

Tampereen teknilliselle lukiolle rakennetaan uudet tilat Hervantaan osoitteeseen Hepolamminkatu 10. Rakennus nousee Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Hervannan kampusalueen yhteyteen. Tälle kampukselle Tredu keskittää tekniikan alojen opetuksen. Opiskelijoiden kokonaismäärä tulee olemaan yli 2000.

Kuka?

Sekä Tampereen teknillinen lukio että Tampereen seudun ammattiopisto Tredu kuuluvat Tampereen kaupungin järjestämään toisen asteen koulutukseen. Koska oppilaitokset kuuluvat samaan tuotantoalueeseen, niillä on yhteinen toisen asteen hallinto. Tilaaja - tuottaja -järjestelmässä tilaajana on osaamis- ja elinkeinolautakunta ja tuottajana toisen asteen johtokunta.

Miksi?

Tampereen seutukunta on huomattava teknologiateollisuuden ja tekniikkapainotteisen korkeakoulutuksen keskittymä. Osaavan, tekniikasta kiinnostuneen korkeakoulutasoisen työvoiman saatavuuden takaamiseksi myös kaupungin lukiokoulutuksen tulee huomioida yrityselämän tarpeet.

Mitä hyötyä?

Tampereen teknillinen lukio vastaa yrityselämän tarpeisiin siten, että se antaa opiskelijoilleen laajan yleissivistyksen ja hyvät edellytykset jatko-opintoihin huomioiden erityisesti tekniikan alat.

Miten toimii?

Tampereen teknillisen lukion opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä sidosryhmien kanssa (TTY, TAY, Aalto-yliopisto, TAMK, Tredu, VTT, Kauppakamari, Teknologiateollisuus ry, Hermia, Tredea).

Painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä näiden rinnalla välineaineena tietotekniikka. Pakollisissa ja valtakunnallisissa kursseissa noudatetaan valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Painotukset näkyvät edellä mainittujen kurssien opetuksessa pedagogiikassa, oppimisympäristöjen käytössä ja muissa opetuksen käytännön järjestelyissä. Osa koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista on suunniteltu tekniikan painotuksen näkökulmasta.

Oppimisympäristöjen käytössä hyödynnetään Tampereen seudun ammattiopisto Tredun tekniikan kampusalueen mahdollisuudet.

Pedagogiikassa pyritään ennen kaikkea käytännönläheisyyteen ja siihen, että opiskelijat mahdollisuuksien mukaan oppivat itse tekemällä.

Katso myös

Teklun kotisivut
Lukion esittely