TekluWiki:Tekijänoikeudet

Kohteesta TekluWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
TekluWikin ohjekirja
n · k · m
TekluWikissä voidaan, ellei toisin mainita, soveltaa Wikipedian tekijänoikeuskäytäntöä.

TekluWikin tavoitteena on luoda vapaasti yleisön saatavissa oleva, Teknillisen lukion opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle suunnattu sivusto.

TekluWikin tekstisisällön tekijänoikeudet kuuluvat TekluWikin kirjoittajille ja artikkeleihin sisältöä lisänneille Bernin tekijänoikeuksia koskevan yleissopimuksen nojalla. Teksti on julkistettu yleisölle yhden tai useamman ns. vapaan lisenssin mukaisesti.

TekluWikin tekstisisältö on lisensoitu Creative Commons -järjestön "Nimeä–Tarttuva 3.0 muokkaamaton"-lisenssin mukaisesti.

Useat TekluWikin kuvatiedostoista on yhteislisensoitu sekä Creative Commons -järjestön "Nimeä–Tarttuva 3.0 muokkaamaton"-lisenssin että GNU Free Documentation -lisenssin (versioimaton, ei vakio-osioita, ei etukannen eikä takakannen tekstejä) mukaisesti. Lisensseistä käytettävät lyhenteet ovat CC–BY–SA 3.0 (Creative Commons) ja GFDL (GNU). Jokaiseen kuvaan liittyy aina tietosivu, jossa ilmoitetaan kuvan julkistamiseen oikeuttava lisenssi. Jos kuva ei ole tekijänoikeudesta vapaa, tietosivulla on kerrottu erityinen syy, jonka perusteella kuvaa on kussakin tapauksessa käytetty.

TekluWikin käyttämät lisenssit antavat yleisölle vapaan pääsyn tietosisältöön saman periaatteen mukaisesti kuin vapaat ohjelmistot on julkaistu. TekluWikin sisältöä voi kopioida, muokata ja levittää vain mikäli edelleen jaettava versio julkistetaan samanlaisilla lisenssiehdoilla ja TekluWikin artikkelin tekijät nimetään asianmukaisesti. Nimeämisvelvoitteen voi yleisesti täyttää ilmoittamalla linkin alkuperäiseen artikkeliin. TekluWiki on myös aina ilmoitettava tietolähteeksi, kun artikkelien sisältämää tekstiä käytetään.

TekluWikistä kopioitu sisältö pysyy vapaana asianmukaisen lisenssin mukaisesti ja sitä voidaan edelleen vapaasti käyttää tiettyjen rajoitusehtojen vallitessa. Näiden rajoitusten tarkoituksena on varmistaa sisällön säilyminen vapaana. Tällaista periaatetta kutsutaan englanniksi nimellä copyleft erotuksena tavanomaisesta tekijänoikeussääntelystä (copyright).

TekluWikin periaatteiden mukaisesti:

 • TekluWikin sisältämää tekstiä saa kopioida, levittää ja muokata Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported -nimisen lisenssin ehtojen mukaisesti.
 • Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported -nimisen lisenssin ehdot ovat saatavilla tässä linkissä. Tiivistelmä on suomeksi, mutta varsinainen lisenssi on englanniksi.
 • GNU Free Documentation -lisenssin ehdot ovat saatavilla tässä linkissä. Koko lisenssi on englanninkielinen.
 • TekluWikin sisältöä koskee erityinen vastuuvapauden määritelmä.

Englanninkieliset lisenssiehdot ovat määrääviä, ja lisenssiehdot muodostavat ainoat juridisesti sitovat käyttöoikeuksien rajoitukset TekluWikin kirjoittajien ja sisällön hyödyntäjien välillä.

Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet

Oma teksti ja muu aineisto

Kun kirjoitat itse tekstiä TekluWikiin, julkaiset sen yleisön saataville ja uudelleen käytettäväksi CC–BY–SA-lisenssin ehtojen mukaisesti.

Aineistoa, joka ei ole tekstiä (kuten kuvia), voi julkaista TekluWikissä myös erilaisten vaihtoehtoisten lisenssien mukaisesti, joiden pitää tukea yleistä tavoitetta aineiston rajoittamattomasta uudelleenkäytöstä ja levittämisestä.

Tekstin tuonti

Jos haluat tuoda TekluWikiin tekstiä, joka on julkaistu muualla tai jonka olet kirjoittanut yhdessä toisten tekijänoikeuden haltijoiden kanssa, voit julkaista sen TekluWikissä vain, jos alkuperäinen teksti on yleisön saatavilla sellaisilla lisenssiehdoilla, jotka ovat yhteensopivat CC–BY–SA-lisenssin kanssa.

Oman aineiston tekijänoikeudet

TekluWikiin itse luomasi aineiston tekijänoikeudet säilyvät sinulla, eivätkä ne koskaan siirry TekluWikille. Voit myöhemmin julkaista aineiston uudelleen ja lisensoida sen uudelleen haluamallasi tavalla. Et voi kuitenkaan peruuttaa tai muuttaa sitä alkuperäistä lisenssiä, jonka perusteella julkaisit aineiston TekluWikissä. TekluWikissä oleva versio aineistosta pysyy lisensoituna siihen saakka, kunnes tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti tekijänoikeus materiaaliin raukeaa (esimerkiksi kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolemasta).

TekluWikin materiaalin käyttäminen

TekluWikin tekstisisällön käyttäminen

Voit halutessasi käyttää osia TekluWikistä kirjassa, artikkelissa, verkkosivulla tai muussa julkaisussa, mutta sinun on noudatettava eri artikkeleihin sovellettavia lisenssiehtoja seuraavasti:

 • Nimeäminen. Kun levität tai jaat TekluWikin tekstisisältöä, sinun on nimettävä TekluWikin artikkelien kirjoittajat hyvän tavan mukaisesti. Nimeämisen voi tehdä
  a) linkillä tai verkko-osoitteella (URL) siihen TekluWikin sivuun, jota käytetään uudelleen tai jonka tietoja hyödynnetään
  b) linkillä tai verkko-osoitteella (URL) siihen TekluWikin sivun vanhan version pysyvään kopioon, joka on vapaasti saatavilla, joka on lisenssiehtojen mukainen ja jonka kautta saadaan selville artikkelin tekijät samalla tavalla kuin TekluWikin sivuhistoriasta; tai
  c) luettelemalla erikseen kaikki tekijät tai vähintään tekijät, jotka ovat muokanneet artikkelia vähäistä enemmän.
Yllä mainittu nimeäminen koskee tekstiä, jonka ovat kirjoittaneet TekluWikiä muokanneet kirjoittajat. Jos tekstisisällön on kirjoittanut ulkopuolinen, sen uudelleenkäyttöön voi olla erityisehtoja, jotka yleensä selviävät artikkelista tai sen keskustelusivulta.
 • Lisenssin tarttuvuus. Jos teet muutoksia tai lisäyksiä sivuun, jota käytät tai levität, sinun on lisensoitava muokkaukset CC–BY–SA 3.0 -lisenssillä tai sen myöhemmällä versiolla.
 • Muutosten ilmoittaminen. Jos teet muutoksia tai lisäyksiä versioon, sinun on hyvän tavan mukaisesti selkeästi ilmoitettava, että alkuperäistä versiota on muutettu. Jos esimerkiksi käytät TekluWikin sivua uudelleen toisessa wikissä, riittää että ilmoitat muutokset toisen wikin sivuhistoriassa.
 • Lisenssistä ilmoittaminen. Jokaisen TekluWikin sivun kopion tai muutetun version mukana tulee olla ilmoitus siitä, että versio tai teos on lisensoitu CC–BY–SA-lisenssillä. Tämä tehdään joko linkillä lisenssitekstiin (hyperlinkki tai URL) tai sisällyttämällä koko lisenssin teksti uuteen versioon. Sopiva verkko-osoite lisenssin ilmoittamiseen on http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ .
Lisätietoja on saatavilla CC–BY–SA-lisenssin virallisissa täydellisissä ehdoissa englannin kielellä yllä mainitussa verkko-osoitteessa.

TekluWikin kuvien käyttäminen

TekluWikin kuvat ja ääni/videotiedostot tulevat pääosin Wikimedia Commonsista, jossa oleva materiaali on myös vapaata, mutta hieman vaihtelevin lisenssein. Lisätietoa sivulta Tiedostojen käyttäminen (otsikko Commonsin tiedostojen käyttäminen muissa projekteissa)

Muualla julkaistun materiaalin käyttäminen TekluWikissä

Yleistä

Jos aineisto (teksti tai muu) on jo julkaistu muualla ja haluat tuoda tai lahjoittaa sen TekluWikiin asianmukaisella lisenssillä, sinun on saatava tekijänoikeuksien haltijalta lupa tätä varten ja ilmoitettava lupatiedot TekluWikiin siihen erikseen luoduilla menetelmillä. Luvan saatuasi sinun on ilmoitettava alkuperäinen lähde vähintään sivun muokkausyhteenvedossa tai keskustelusivulla ja myös annettava linkki alkuperäisen aineiston verkko-osoitteeseen, kun se on mahdollista. Ulkopuolinen aineisto on syytä korvata itse tuotetulla tai muulla vapaasti lisensoidulla tekstillä, milloin se vain on mahdollista.

Lainaukset

Ilman tekijän lupaa kuvia ja tekstiä voi lainata TekluWikiin vain erityistapauksissa. Tällaisia erityistapauksia ovat muun muassa kuvat taideteoksista, kuvakaappaukset ja tekijänoikeudeltaan vanhentuneet teokset. Ensisijaisesti TekluWikissä käytetään materiaalia ainoastaan tekijänoikeuksien omistajan luvalla. (Kuvien osalta katso TekluWiki:Tiedostojen käyttösäännöt)

Suomen tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeuden alaisesta materiaalista on "lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa".[1] Suomen tekijänoikeusneuvoston lausunnon mukaan sitaattioikeutta ei ole luvallista käyttää "teoksen olennaisen sisällön luomisen välineeksi tai keinoksi hyödyntää jo olemassa olevia teoksia uuden teoskokonaisuuden osatekijöinä".[2] Toisin sanoen, sitaatteja ei saa käyttää oman tekstin korvikkeena vaan siteerattua tekstiä tulee käyttää omien ajatustensa perustelemiseen, havainnollistamiseen tai siteerattujen ajatusten arvostelemiseen. Tekstiä siteeratessa tulee myös aina mainita alkuperäinen tekijä ja lainauksen lähde.

Sitaattioikeuden perusteella ei myöskään ole luvallista tehdä teosta, joka koostuu suurelta osin vain sitaateista.[3] TekluWikissä siis perusteettoman pitkien sitaattien käyttäminen tai sellaisen artikkelin kirjoittaminen, joka koostuu pääosin vain sitaateista on tämän vuoksi kiellettyä. Myöskään lähdeteosten tekstien kopioiminen vain pienen muutoksin ei tekijänoikeuslain perusteella ole sallittua: "muutetussa muodossa valmistetussa teoksessa on kyse samasta teoksesta kuin alkuperäisteos, alkuperäisteoksen tekijällä tai tekijänoikeuden haltijalla on määräysvalta myös ko. uusien teosten suhteen. Jos teokset mielletään samoiksi, tekijänoikeuden loukkauksen voidaan yleensä katsoa tapahtuneen".[2] Lähdeteoksissa olevat tiedot tulee siis kirjoittaa omin sanoin niin, ettei artikkelin ja lähdeteoksen tekstit muistuta toisiaan.

Taideteokset

Taideteoksen kuvaaminen on sallittua jos teos on pysyvästi sijoitettu julkiselle paikalle tai sen välittömään läheisyyteen. Jos taideteos on kuvan pääaihe, kuvaa ei saa käyttää ansiotarkoituksessa. Tekstiin liittyvän kuvan saa kuitenkin ottaa sanomalehteen tai aikakauskirjaan. Rakennuksen saa vapaasti kuvata.[1]

Tekijänoikeuden voimassaoloaika

Tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolinvuodesta. Jos tekijän nimeä ei ole ilmoitettu julkistamisen yhteydessä, on tekijänoikeus voimassa 70 vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin teos julkistettiin. Jos teos julkaistaan osina, lasketaan tekijänoikeuden voimassaoloaika erikseen kullekin osalle. Oikeus valokuvaan on voimassa, kunnes 50 vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin.[1] Tekijänoikeuksien raukeamisen jälkeen teos on kenen tahansa vapaasti käytettävissä.

Vapaat teokset

Tekijänoikeutta ei ole Suomen tekijänoikeuslain 9 §:n mukaan[4]

 1. lakeihin ja asetuksiin;
 2. Suomen säädöskokoelmasta tai ministeriöiden määräyskokoelmista annettujen lakien mukaan julkaistaviin päätöksiin, määräyksiin ja muihin asiakirjoihin;
 3. valtiosopimuksiin ja muihin vastaaviin kansainvälisiä velvoitteita sisältäviin asiakirjoihin;
 4. viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin ja lausumiin; eikä
 5. viranomaisen tai muun julkisen toimielimen 1–4 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista tekemiin tai teettämiin käännöksiin.

Yllä oleva ei koske itsenäisiä teoksia, jotka sisältyvät luettelossa tarkoitettuihin asiakirjoihin.

Tulkintoja vapaista teoksista

Muun muassa kuntien ja maakuntien heraldiset vaakunat ovat osa viranomaisen päätöstä ja näin ollen tekijänoikeuksista vapaita.[5]

Tekijänoikeuslain esitöiden mukaan viranomaisen päätöksillä ja lausumilla tarkoitetaan kirjallisia tahdonilmaisuja ja lausumia. Päätöksiä ovat mitkä tahansa viranomaisen päätökset. Kirjallisia lausumia ovat kertomukset, ehdotukset, lausunnot ja mietinnöt. Tekijänoikeuskomitea on VII mietinnössään lausunut, että päätöksinä tai lausumina ei pidetä esimerkiksi lakikommentaareja, käsikirjoja, karttoja, merikortteja ja tekijänoikeuslain 49 §:n mukaisia töitä (eli luetteloita tai tietokantoja).[6]

Itsenäisillä teoksilla tarkoitetaan laissa sellaisia teoksia tai teosten osia, joita ei ole nimenomaan valmistettu viranomaisen kirjallisen asiakirjan, päätöksen tai lausuman osaksi taikka niiden liitteiksi.[6]

Tekijänoikeuden suojaamiin teoksiin linkittäminen

Tekijänoikeuden suojaamiin teoksiin linkittäminen ei yleensä ole ongelma, kunhan varmistut, ettei kyseessä oleva sivu loukkaa jonkun muun tekijänoikeuksia. Tekijänoikeuksia loukkaaviin sivuihin ei pidä linkittää. Tekijänoikeutta rikkovaan materiaaliin linkittäminen saattaa olla tekijänoikeusrikkomus.

Jos löydät tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia

Selvästi tekijänoikeutta rikkovat osiot tai tekstinpätkät voi poistaa kuka tahansa TekluWikin käyttäjä, mutta kokonaisten artikkelien poistoon tarvitaan ylläpito-oikeuksia. Jos löydät tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia TekluWikistä etkä voi poistaa sitä itse, lisää artikkeliin asiasta varoittava malline kirjoittamalla {{kopio|URL josta on kopioitu}}. Kannattaa myös selostaa ongelmaa tarkemmin kyseisen artikkelin keskustelusivulla. Ylläpito selvittää asian ja ryhtyy tarvittaviin toimiin. Epävarmoissa tilanteissa voi käyttää myös {{Tekijänoikeus}}-mallinetta.

Joissakin tapauksessa kyseessä on väärä hälytys. Tekstin lähettäjä voi olla alkuperäisen tekstin tekijä. Tällöin hänellä on oikeus julkaista se TekluWikissä CC-BY-SA:n mukaisesti. Joskus muualta verkosta voi löytyä TekluWikistä kopioitua tekstiä. Molemmissa tapauksissa on hyvä ilmoittaa asiasta artikkelin keskustelusivulla, jotta väärä hälytys ei toistu tulevaisuudessa.

Jos kyseessä on tekijänoikeuden loukkaus, ylläpito poistaa tekijänoikeutta loukkaavan artikkelin, ilmoittaa keskustelusivulla loukkauksesta sekä antaa alkuperäisen lähteen. Jos tekijältä saadaan myöhemmin lupa, materiaali voidaan palauttaa sivulle.

Mikäli käyttäjä jatkaa tekijänoikeuksien suojaaman materiaalin postittamista asianmukaisten varoitusten jälkeen, häntä voidaan hankkeen suojelemiseksi estää kirjoittamasta.

Katso myös

Viitteet

 1. 1,0 1,1 1,2 Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 28.12.2007. Finlex.
 2. 2,0 2,1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:18: Valmennuskurssimonisteen laatiminen yliopiston pääsykoekirjasta 10.12.2002. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO.
 3. Anna Ronkainen: KIT Clt310ipr, 2005s:Tekijänoikeudet 2003. Helsingin yliopisto. Viitattu 17.4. 2008.
 4. Tekijänoikeuslaki, 9 § Finlex®. 14.10.2005. Helsinki: Oikeusministeriö ja Edita Publishing Oy. Viitattu 25.10.2012.
 5. Tekijänoikeusneuvoston lausunto 1998:5 Opetus- ja kulttuuriministeriö. 24.2.1998. Viitattu 20.9.2012.
 6. 6,0 6,1 Harenko – Niiranen – Tarkela: Tekijänoikeuslaki – kommentaari ja käsikirja, s. 73. Helsinki: WSOYpro, 2006. ISBN 951-670-080-2.