TekluWiki:Vastuuvapaus

Kohteesta TekluWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
TekluWiki ei takaa tietojen oikeellisuutta

TekluWiki on rekisteröityneiden käyttäjien vapaasti muokattavissa oleva tietolähde. Kuka tahansa kirjautunut käyttäjä voi muokata TekluWikin artikkeleja.

TekluWikistä löytyy paljon arvokasta ja totuudenmukaista tietoa, mutta TekluWiki ei kuitenkaan voi taata TekluWikissä olevan tiedon oikeellisuutta. Vaikka virheellisiä tietoja pyritään korjaamaan TekluWikissä, kenelläkään ei ole velvollisuutta korjata niitä, ja tästä syystä kaikki TekluWikistä löytyvä tieto toimitetaan lukijalle ilman takuuta oikeellisuudesta tai sopivuudesta mihinkään käyttötarkoitukseen.

Kukaan TekluWikin kanssa tekemisissä oleva ei ole millään tavalla vastuussa virheellisten tai loukkaavien tietojen olemassaolosta tai niiden käytöstä.

TekluWikissä oleva tieto tarjotaan käyttäjille ilmaiseksi ja ilman velvoitetta; tämän sivuston käyttö ei luo käyttäjän, TekluWikin tai kenenkään TekluWikiin liittyvän henkilön välille sopimus- tai vastuusuhdetta. Kenellä tahansa on rajattu oikeus käyttää ja kopioida materiaalia TekluWikistä, mutta tämä käyttöoikeus ei muodosta tai implikoi minkäänlaista sopimuksellista tai muunkaltaista korvausvastuuta.

Toisten osapuolten materiaali

TekluWiki saattaa sisältää muiden osapuolien tavaramerkkejä tai muita lailla suojattuja immateriaalisia hyödykkeitä. Ne kuuluvat omistajilleen eikä niiden käyttö TekluWikissä anna kenellekään oikeutta käyttää niitä muussa yhteydessä. Jos toisin ei mainita, TekluWikillä ei ole tosiasiallista suhdetta tavaramerkkeihin tai niiden omistajiin eikä TekluWiki siten voi myöntää kenellekään oikeutta käyttää kyseessä olevia tavaramerkkejä.

Laillinen asema

TekluWikistä löytyvä tieto saattaa rikkoa lakia joissain valtioissa, joiden alueelta TekluWikiä luetaan. TekluWiki ei rohkaise tai yllytä rikkomaan paikallisia lakeja tai asetuksia, mutta koska TekluWikin tieto on fyysisesti talletettu Suomeen, TekluWiki nauttii tallennuspaikassaan Suomen perustuslain ja Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen kaikille suomaa sananvapautta. Kaikkien valtioiden lait eivät välttämättä takaa tätä vapautta, ja siksi TekluWiki ei voi olla vastuussa mahdollisista rikkomuksista, joita TekluWikin käyttäjä tekee lukiessaan TekluWikiä tai luodessaan hyperlinkkejä muista hyperdokumenteista TekluWikiin.

Tarvittaessa käänny asiantuntijan puoleen

Jos tarvitset tarkkoja neuvoja jostain aiheesta (esimerkiksi opiskelusta), käänny osaavan asiantuntijan puoleen.